Light-sofie
Moudrost světla - poradenství, terapie

Byla jsem nemocná a uzdravila se. Proto svou zkušenost předávám dál (jako bych musela - ale já to chtěla a chci). Je to moje šťastná "práce".
Ale nemusíte mít stejnou zkušenost, a onemocnět, abyste pak byli šťastni.
Nemusíte nechat dojít vše až do krajnosti. Můžete ... cokoliv. Nic nemusíte.

Aktuálně:

Novoluní a úplněk (Slunce v Rybách)  - meditace pod vlivem silných energií SLUNEČNÍHO ZNAMENÍ RYB a lunární fáze daného dne. Terapie

Alchymie tvořivé seberegenerace. Naučíte se sami sobě pomáhat. Já jsem také uzdravila, ale bez pomoci druhých by to asi nešlo. Ale šlo to bez léků. A je to!

Terapie je pojmenování pro osobní setkání, při kterém provázím klienta v průběhu asi 1,5 hodiny od jeho aktuálního stavu či situace k vytvoření nové skutečnosti. 

Kromě jiného Vás naučím jednoduchou techniku EFT, kterou budete moci používat i doma.

Pracuji s každým klientem velmi jedinečně, v napojení na jeho situaci, s pomocí léčivého světla i zdravého, logického rozumu a velké životní zkušenosti (mé osobní, i těch, kterým jsem pomohla).

Více o mém studiu (učila jsem se toho věru dost a dost)

Reference 

Na vás je svobodné rozhodnutí, zda budete setrvávat ve starém, nevěřit a bát se změny, nebo ... se rozhodnete pro dobré, pro změnu.

Všechno je možné změnit.

Přeji vám jen šťastná rozhodnutí. 

Poradenství

Opakovaně jsem poznala, že lidé se obávají slova "terapie". Mají zpravidla strach, že kdyby rozkryli nějakou starou, ale silnou emoční vzpomínku, neunesli by ji. Nechce se jim vracet se do minulosti.

Mohu vás ujistit, že nic takového se skutečně neděje. 

Můžete setrvávat ve starém, nevěřit a bát se změny, ale nemusíte ... můžete se rozhodnete pro dobré, pro změnu. 

Všechno je možné změnit. Nic nemusíte - cokoliv můžete.

Přeji vám jen šťastná rozhodnutí. 


Podrobněji

V průběhu terapie jsou vaše negativní citové zkušenosti velmi jemně, přirozeně a klidně uvolňovány, díky jednoduchým relaxačním technikám a metodě EFT... až k pocitu úlevy, mizení bolesti, každopádně utišení akutních problémů i celkovému radostnému pocitu. 

Objevíte zdroje svých vlastních sil, kterými se můžete "uzdravit". Pracuji s velkou obezřetností vůči každému konkrétnímu člověku.

Lightsofie -Tvořivé léčení - Alchymie světla

Umožňuje uvolnit proudění zablokované energie, což vzniká nejrůznějšími životními zkušenostmi, které jsou "usazeny" v těle tak dokonale, že si jich vůbec nemusíte být vědomi. Tato "nevědomost" bývá v průběhu života mnohdy i užitečná, nejedná se o žádné selhání, naopak.

Ovšem v okamžiku, kdy pocítíte potřebu změny, pak pro změnu skutečně nazrál čas, a v tom případě je změna možná. Nevědomé bloky se totiž prostřednictvím bolestí nebo jiných těžkostí dostaly do vědomí, a to proto, že vaše tělo, duše i mysl oznamují nejen potřebu změny, ale i připravenost ji uskutečnit.

Jaké jsou nejčastější projevy situací zralých na změnu?

- potýkáte opakovaně se stejnými či podobnými problémy

- máte déle trvající těžkosti ve vztahu

- máte malé děti a velké problémy

- máte děti už velké a problémy ještě větší

- potřebujete jakoukoliv změnu v životě a nevíte JAK dál

- už jste vyzkoušeli ledasco, zaplatili bůhví kolik a žádná změna

- přestáváte věřit, že změna je možná

- máte strach (v různých podobách a v rozmanitých situacích)

A ještě se ptám:

- Jste šťastni?
- A co zdraví?
- A co práce? Ta vás baví?
- A co hojnost?
- Máte strach?
- Víte o svém strachu?
- Nemáte JISTOTU, že byste nějakou změnu zvládli?

Pak odpovídám:

- nebojte, zvládnete!
- zvládli jiní, zvládnete i vy.

Klidně a s radostí.

Jak to probíhá

Velmi jednoduše, klidně.

Při počátečním naslouchání vaší aktuální situaci mi moje zkušenosti nabízejí způsoby, jak odlehčit od dané zátěže okamžitě. Mimo jiné i technika EFT. Změny jsou rychlé i trvalé.

Zpravidla již po prvním sezení se každému klientovi uleví, cítí se "normálně", jak často říkají. Jen dodávám, že normální je být zdravý, šťastný a bohatý. 

Se-tkání netrvá déle než 60 - 90 minut.

Počet setkání závisí na intenzitě daného problému. Doporučuji minimálně 3 - 5 se-tkání.

Nazývám terapeutická sezení slovem "se-tkání", protože se jedná o společný tvořivý proces. ,

--------------------------------------------

Poznámka:

Když jsem byla před mnoha lety ve velké zdravotní nouzi (velmi vážné) a setkala se s omezenými možnostmi lékařské vědy, zavedl mne život na průzkum cesty alternativní - sebeuzdravování. Poznala jsem, že bez vědy, a tedy i medicíny, se neobejdu, jsou úžasné, ale bez duchovních souvislostí také ne.

Tak jsem vše propojila.

Vím z praxe, jaké strachy a obavy, nedůvěra, nejistoty, dokonce pocity selhání a viny předcházejí rozhodnutí vyhledat nějakou pomoc. A vím také z praxe, že je možné poznat, jaké je to blaho, když vstoupí po krátkém čase do vašich životů radost i uzdravení a stane se jejich přirozenou součástí.

Ceny

Ceny jsou andělské. Jen tolik, kolik můžete. 

Cena nemá s hodnotou nic společného. Je přirozenou odměnou za mou práci. Sami zvážíte, jaká cena je pro vás přijatelná.

Níže uvedené ceny jsou pouhým doporučením (přiměřeně standardní jako u jiných terapeutů v této oblasti):

1 500,- Kč - osobní se-tkání v délce max. 2 hodiny

1 000,- Kč - SKYP se-tkání v délce max. 1,5 hodiny (doporučuji předem alespoň jedno osobní setkání, ale není podmínkou)

Součástí každého se-tkání je jedna 15 minutová konzultace zdarma (telefonní, e-mailová, Skyp)

V případě zájmu napište na uvedenou e-mailovou adresu. Můžete také zatelefonovat.

Pozn. Terapie nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

Zkušenosti jsou velmi radostné. Reference

Na individuální sezení (pro děti i dospělé) se můžete objednat prostřednictvím kontaktu, tedy telefonicky (+420 606 689 357) nebo e-mailem: yvettae@seznam.cz

Pracuji s vděčností a úctou ke všem a ke všemu, co mne přivedlo na tuto cestu a co mi samotné pomohlo od těžkostí.


Nejčastější témata

ZDRAVÍ

Záleží na vašem přesvědčení. Každopádně terapie nenahrazuje lékařskou péči, ale jak známo - většina nemocí jsou psychosomatického rázu, takže díky terapii velmi brzy mizí nejen příznaky, ale mnohdy i dlouhodobé projevy určitých nemocí. Úžasnou zkušenost mám právě s dětmi, které by nás mohly  čit, co je to radost a jak se zdravím souvisí. Otázkou je, zda, zda naopak my dospělí neučíme děti pravému opaku, ... z čehož pak pramení i těžkosti, problémy a nemoci dětí. Ach.

VZTAHY

Téma vztahů řeší nejvíce lidí. Vztahy jsou zdrojem většiny lidských těžkostí. A právě v tomto tématu je terapie nejúspěšnější. Už po prvním setkání lidé odcházejí s velkou úlevou a ještě větší nadějí. Vztahy se vzájemně téměř vždy dořeší ku radosti a relativnímu prospěchu všech zúčastněných. Brzy poté paradoxně mizí i somatické problémy.

viz: reference

ŠŤASTNÝ ŽIVOTNÍ POCIT

Je jádrem všeho. Je magnetem pro to, jakou realitu člověk prožívá. Ale jak toho dosáhnout, viďte? Věřte nebo ne, i to je možné. 

V průběhu terapie a ihned po ní lidé většinou pocítí 100% proměnu. V následujících dnech se mohou v mírné formě vracet staré a nepříjemné pocity, ale nikdy se nevrátí do původního stavu. 

Po opakovaných sezeních (3-5) nastává trvalá změna. Právě taková změna je nezbytná pro jakékoliv další změny v jiných oblastech života.

PRÁCE A ZAMĚSTNÁNÍ

Přestože práce či zaměstnání je rovněž obrovským zdrojem těžkostí, je změna v této oblasti nejtěžší, protože lidé se obávají finanční nejistoty. Bojí se změny. Raději setrvávají v nepříjemných pracovních okolnostech, než by se rozhodli pro změnu. 

To obvykle vede nejen k psychickým, ale velmi brzy i fyziologickým problémům. 

Často až velmi vážné stavy dovolují člověku rozhodnout se pro změnu. 

Terapie v této oblasti nabízí velmi opatrný a přiměřený postup k "uzdravení" z takové situace.


Děti a výchova

Předškolní děti

Téma tak obsáhlé, že nelze stručně popsat. Věnuji se dětem téměř celý život! Mám tři děti vlastní, z toho jedno postižené, a pak - pracovala jsem v mateřské škole, kterou jsem založila (waldorfská) a 21 let řídila. Až posledních 10 let se plně věnuji terapii. 

---

Děti? Samé "nej" - nejdůležitější, nejrychlejší a nejkrásnější období života, v němž se tvoří a rodí vše podstatné pro budoucí život.

Rodiče a vychovatelé v tom hrají nejpodstatnější roli - jako vzor, který dítě napodobuje.

Protože děti mají otevřená čidla pro pravdu, moudrost, světlo, krásu a porozumění, ne vždy jim okolnosti a okolí poskytuje adekvátní prostor pro tento vnitřní rozvoj.

A tak se uchylují k projevům, které se okolí může zdát neadekvátní (vzdor, apatie, agresivita, nemoci ...), ale takové projevy bývají pro dítě zpravidla jedinou možností, jak tzv. "probouzet" své okolí k větší vnímavosti, citlivosti a porozumění pro jejich vnitřní prožívání.

Terapie pro děti je v tomto případě rychlou a efektivní pomocí nejen pro dítě samotné, ale také pro rodiče.

"Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje." (Saint Antoine Exupéry)

Pomocí terapie se u dětí daří upravit i zcela vyřešit různé druhy fyzických i chronických onemocnění, fobií, strachů, výchovných i vzdělávacích problémů a celou řadu dalších těžkostí.

Děti jsou v mé praxi nejskvělejší a nejtvořivější "klienti".

Součástí mé služby jsou rovněž ověřené a blahodárné léčivé meditace.

Školní děti

Stále více a více rodičů začíná chápat, že jejich děti jsou skvělé, mimořádné, schopné a úžasné i přesto, že se potýkají (nejvíce ve škole) s neskutečnou škálou problémů:

- odmítají chodit do školy, přestože jsou nad míru zvídavé a touží po poznání

- mají problémy ve vztazích a neví i s nimi rady

- upadají do rozličných nemocí, opakovaně

- projevuje se u nich zvýšená apatie nebo naopak agresivita

- hluboce a smutně prožívají pocity neporozumění

- nemají komunikační aparát takový, aby dokázaly své životní pocity adekvátně pojmenovat, natož vyřešit - z toho pramení pocity nedokonalosti

Terapie pro děti i v tomto případě je moc důležitá. Přináší obrovskou úlevu.

"Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, s nimi být, milovat a vychovávat co nejlépe, a jinak je nechat na pokoji."
(J. W. Goethe)

Psychoterapeutické metody, podobně jako homeopatie či čínská medicína, vycházejí z jiných předpokladů než vědecké disciplíny, ale soulad vědy a alternativních přístupů může v konečném důsledku být velmi přínosný. Nejen pro zdraví vašich dětí, ale i pro šťastný životní pocit vás všech.


Se-tkání

Společné tkaní nitek osudu


Kurzy, přednášky, workshopy, semináře

Vždy se jedná o se-tkání - společné tkaní nitek osudu. 

Někdy (spíše nikdy) nestačí jen číst, někdy (spíše vždy) je potřeba prožít.

Živě: Kalendář akcí

On-line: zde

Léčivé meditace

On-line: Léčivé meditace


Kalendář duše

Běh roku má svůj vlastní život. Lidská duše může tento život svým citem sledovat. Můžete na sebe nechat působit, jaké energie jednotlivé dny a týdny nabízejí, vnímat své vlastní pocity, učit se jim více a více důvěřovat, a tak rozvíjet také důvěru a sílu ve svou vlastní intuici. Jsou to krásné chvíle - nechejte se unášet náladou roku.


Když je potřeba, pomoc je nablízku


Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte, nebojte se, ozvěte se, napište:

Kontakt: Mgr. Yvetta Ellerová - certifikovaná terapeutka

tel: +420 606 689 357, Ostrava, e-mail: yvettae@seznam.cz


Na vysvětlenou: proč webnode?

Mně se jednoduchost tohoto webu tak osvědčila a tak zamlouvá, že jsem svoje oficiální stránky (složitý wordpress) vyměnila za tyto.