Kalendář duše

Kalendář duše

Běh roku má svůj vlastní život. Lidská duše může tento život svým citem sledovat. Můžete na sebe nechat působit, co týden po týdnu rozličně přináší ze života roku, vnímat své vlastní pocity, učit se jim více a více důvěřovat, a tak rozvíjet také důvěru a sílu své vlastní intuice. Jsou to krásné chvíle - můžete se nechat unášet náladou roku.

Píši nepravidelně, ale pravidelně se o psaní snažím.

Mám vás ráda. Yvell