Studium a vzdělání

Jsem tady: Yvetta Ellerová - od narození zpívám, od 6 let čtu, od 14 let čtu z ruky, 21 let jsem řídila waldorfskou mateřskou školu v Ostravě (kterou jsem po revoluci založila), desítky let se věnuji dětem a deset let léčivé terapii - Lightsofii. která vznikla ze syntézy mého celoživotního poznání a studia a setkání s moudrými učiteli (antroposofie, angelologie, eurytmie, EFT, muzikoterapie, aroma-terapie, arteterapie, shamballa, reflexní terapie, chiromancie, joga a další). Motivací pro život mi byly především děti, pro terapii pak vlastní onemocnění (ze kterých jsem se uzdravila) a těžkosti (kterými lze projít), ale také všechny děti a jejich rodiče.


Alternativní:

Certifikované studium EFT 1., 2., 3. stupně (Marta Nosková, Praha)

Certifikované studium Matrixreimpreinting (Carl Dawson, Velká Británie)

Certifikované studium Matrixrebirth (Sharon King, Velká Británie)

Certifikované studium Morfické Rezonance (Richard Flook, Kanada)

Certifikovaná terapeutka ACCESS BARS (ČR)

Faktor hojnosti (Marta Nosková, Praha)

Kurzy Borise Tichanovského (2008-2010, Praha, Chorvatsko)

Kurzy "Hladiny alfa" (2004-2008, ČR, Ernestína Velechovská)

Nutriční terapie a přírodní medicína (Praha, Ostrava)

Koučink (Praha)

Supervize (Praha)

Mistr Shambala - 1. st., 2. st., 3. st., 4. st. (2010, Šárka Hyánková, Praha)

Seminář, přednášky, studium metody Clemense Kubyho (2016)

Kurz IMPACT COACH (Praha, Marta Nosková)  

Další alternativní vzdělávací semináře - NLP, muzikoterapie, arteterapie, eurytmie, reflexní terapie, aromaterapie, chiromancie, joga, koučink, ekologie a další (ČR, zahraničí)

a řada dalších zkušeností, včetně individuálního studia v oblasti arteterapie, psychoterapie, kvantové fyziky,  reconection, feng-shui a jiné. 

Vědecké:

Střední pedagogická škola (Krnov)

Univerzita Palackého Olomouc (Pedagogika, Psychologie, Hudební výchova)

4leté studium Lidové konzervatoře - obor zpěv (Ostrava)

3leté studium waldorfské pedagogiky (ČR, Holandsko)

7semestrální studium Periodizace a synchronicita dějin (Emil Páleš, Škola Angelologie, Slovensko)

Postgraduální studium Periodizace a synchronicita dějin (Emil Páleš, Škola Angelologie, Slovensko)

Studium základního a I. modulu VTI (videotrénink interakcí - modely komunikace)

Management v sociální sféře (Praha)

Kulturní management (Praha)

Start up - sociální podnikání (Ostrava)